Příspěvky

Pro nové členy klubu (členové od září 2023) je výše členských příspěvků zkrácena o polovinu. Splatnost je do 31.10.2023.

V případě nejasností kontaktujte svého trenéra nebo pošlete dotaz na klubový email atletika.kladno@seznam.cz

Pro stávající členy klubu je výše členského příspěvku pro kalendářní rok 2024 (leden–prosinec) následující:

Úhrada:

Členské příspěvky pro rok 2024 je povinen uhradit každý člen klubu jednorázově v plné výši do 29.2.2024

Výše členských příspěvků:

Členi do 11 let (ročník 2013 a mladší) - 4000,- Kč (čtyři tisíce korun českých)

Členi od 12 let (ročník 2012 a starší) - 3000,- Kč (tři tisíce korun českých)

 

Členské příspěvky lze platit výhradně bezhotovostně:


•    bezhotovostně na účet oddílu
číslo účtu: 19-380200329/0800
variabilní symbol: rodné číslo člena bez lomítka
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena