Pozvánka na Valnou hromadu A.C. TEPO Kladno 28. dubna 2021Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vás pozvali na Valnou hromadu atletického klubu A.C. TEPO Kladno, která se koná ve středu 28. dubna 2021 od 17.00 hod. v Atletické hale Městského stadionu - Sletiště. Chtěli bychom Vás požádat o Vaši účast, která je důležitá vzhledem k usnášeníschopnosti valné hromady.

Program Valné hromady:

 1. ZAHÁJENÍ
 2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU VH                                                                                       
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise         
 4. Hodnocení činnosti v roce 2020                               
 5. Zpráva mandátové komise    
 6. Zpráva o hospodaření v roce 2020                            
 7. Zpráva revizní komise
 8. Návrh rozpočtu pro rok 2021
 9. Volby do orgánů klubu (výkonný výbor – 9 členů, kontrolní a revizní komise – 3 členové)
 10. Různé, diskuze
 11. Zpráva volební komise                      
 12. Návrh usnesení
 13. Závěr                                                                              

Vzhledem k současné situaci je nutné dodržet podmínky pro konání valných hromad dle usnesení vlády ze 14.2. 2021. Jednou z podmínek je test každého účastníka, který je nutné absolvovat nejpozději 48 hodin před konáním VH. Test si zajistí každý účastník sám, případně je možné absolvovat test v den konání VH před vstupem do haly od 15.30 do 17.00 hod. Náklady na testy uhradí klub.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na VH a informaci, zdali budete mít vlastní test, nebo jej budete absolvovat před konáním VH v prostoru haly. Uvedené sdělte prosím do 26.4. 2021 na e-mail atletika.kladno@seznam.cz, případně SMS na tel. 724558819 Míša Šťastná, 603815534 Jirka Klesnil.

Valná hromada se bude konat, pakliže to vládní nařízení v době konání umožní.

Valná hromada

Vydáno Pondělí 19. 04. 2021