Přípravky, ml. žactvo - rozdělení do skupin a tréninky