Příspěvky 2019

Výbor A.C.TEPO Kladno rozhodl o výši členských příspěvků s účinností od ledna 2019 takto:

 

 

1) Přípravky (do ml.žactva)  3000,- ročně
2) Ml. a st žactvo, dorost, junioři, dospělí - startující na závodech, bývalí závodníci: 2000,-Kč ročně
3) Hostující závodníci, kteří trénují v Kladně   2000,-Kč ročně
4) Každý, kdo trénuje a nezávodí nebo závodníci jiných oddílů   5000,-Kč ročně

Příspěvky je možné uhradit 2x ročně ve dvou splátkách a to do 15.2. a do 15.10. Jednotlivé platby se váží vždy k danému kalendářnímu pololetí.

Platbu je možné provést také jednorázově na celý kalendářní rok, a to v termínu pro platbu prvního pololetí. Po tomto datu bude opožděná platba penalizována částkou 200,-Kč za každý měsíc zpoždění. 


Pro všechny členy oddílu starší 15 let platí povinnost odpracování 10 brigádnických hodin v kalendářním roce. Pokud nebude tato povinnost v roce 2019 splněna, zvyšují se příspěvky pro rok 2020 o 500,-Kč každému, kdo brigádnické hodiny neodpracuje.

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

•    v hotovosti v kanceláři oddílu
pondělí, úterý, středa, pátek                                        15.30 hod. - 18.00 hod.
úterý, čtvrtek                                                                10.00 hod. - 12.00 hod.


•    bezhotovostně na účet oddílu
číslo účtu: 19-380200329/0800
variabilní symbol: rodné číslo člena bez lomítka
zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení člena

Kalendář:

19.09.2019 (Čtvrtek)
Středoškolský pohár

Další události v kalendáři

Český olympijský výbor Česká atletický svaz Sportovní areály města Kladna Středočeský krajský atletický svaz