Pozvánka na Valnou hromadu A.C. TEPO Kladno 2020

09.03.2020

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vás pozvali na Valnou hromadu atletického klubu A.C. TEPO Kladno, která se koná v úterý 31. března 2020 od 17.00 hod. v prostoru VIP Městského stadionu – Sletiště. Chtěli bychom Vás požádat o Vaši účast, která je důležitá vzhledem k usnášeníschopnosti valné hromady.

 

Program Valné hromady:

1. Zahájení                                                                                             

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Hodnocení činnosti v roce 2019                               

4. Zpráva mandátové komise     

5. Zpráva o hospodaření v roce 2019                

6. Zpráva revizní komise

7. Návrh rozpočtu pro rok 2020

8. Různé

9. Návrh usnesení

10. Závěr                     

11. Školení BOZP pro trenéry a funkcionáře klubu                                                                

 

Výkonný výbor A.C. TEPO Kladno

Zpět |  Archiv aktualit

Český olympijský výbor Česká atletický svaz Sportovní areály města Kladna Středočeský krajský atletický svaz